0
KÌM NHỔ RĂNG SỐ 6,7,8 HÀM TRÊN 1098

Kìm nhổ răng số 6,7,8 hàm trên 1098

250.000₫

1. ĐẶC ĐIỂM:

- Kìm gồm 3 phần: Cán kìm, cổ kìm, mỏ kìm.

- Hai mỏ của kìm to, khỏe , mỏ ngoài có mấu để kẹp giữa

hai chân ngoài.

2. CHỈ ĐỊNH:

- Dùng để nhổ răng, ứng dụng trong điều trị răng hàm mặt phải

chỉ định nhổ răng số 6,7,8 hàm trên.

3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

- Bước 1: Lấy dụng cụ ra khỏi túi và hấp tiệt trùng

 - Bước 2: Xác định trị trí răng cần nhổ.

Bằng kỹ thuật chuyên môn, bác sĩ hoặc kỹ thuật viên dùng kìm

và kẹp cố định răng và nhổ răng.

 - Bước 3: Thực hiện kỹ thuật sau nhổ và chuyển dụng cụ đi tiệt trùng

sử dụng cho bệnh nhân tiếp theo.

1. ĐẶC ĐIỂM:

- Kìm gồm 3 phần: Cán kìm, cổ kìm, mỏ kìm.

- Hai mỏ của kìm to, khỏe , mỏ ngoài có mấu để kẹp giữa

hai chân ngoài.

2. CHỈ ĐỊNH:

- Dùng để nhổ răng, ứng dụng trong điều trị răng hàm mặt phải

chỉ định nhổ răng số 6,7,8 hàm trên.

3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

- Bước 1: Lấy dụng cụ ra khỏi túi và hấp tiệt trùng

 - Bước 2: Xác định trị trí răng cần nhổ.

Bằng kỹ thuật chuyên môn, bác sĩ hoặc kỹ thuật viên dùng kìm

và kẹp cố định răng và nhổ răng.

 - Bước 3: Thực hiện kỹ thuật sau nhổ và chuyển dụng cụ đi tiệt trùng

sử dụng cho bệnh nhân tiếp theo.

Nội dung đang cập nhật