User-agent: Googlebot Disallow: User-agent: Googlebot-image Disallow:
0
Đai Cố Định Vai Dyna Loại Thoáng Khí