0
BƠM TIÊM 8B - 2323

Bơm tiêm 8b - 2323

290.000₫

BƠM TIÊM 8B - 2323

1. ĐẶC ĐIỂM:

- Dụng cụ được thiết kế phù hợp để đặt ống thuốc gây tê và gắn

kim tiêm để truyền thuốc gây tê vào vị trí cần làm thủ thuật. .

2. CHỈ ĐỊNH:

- Dùng để hỗ trợ trong điều trị răng hàm mặt.

3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

- Bước 1: Lấy dụng cụ ra khỏi túi và hấp tiệt trùng.

- Bước 2: Bác sĩ hoặc kỹ thuật viên phải có kim và ống gây mê riêng

dùng cho bơm tiêm vì kim tiêm không đi kèm bơm tiêm. Gắn kim và

 ống gây mê vào bơm tiêm và gây tê vào vị trí cần làm thủ thuật.

- Bước 3: Sau khi thực hiện thủ thuật, chuyển dụng cụ đi tiệt trùng sử

dụng cho bệnh nhân tiếp theo.

Nội dung đang cập nhật